Tipy

KAM DO BLÍZKÉHO OKOLÍ?

Okolí Blatničky, tedy Horňácko je především přírodou Bílých Karpat. Bílé Karpaty byly pro své výjimečné přírodní a kulturní hodnoty zařazeny na seznam biosférických rezervací UNESCO. Na území tohoto půvabného koutu Slovácka se nachází několik velmi cenných území. Jedná se zejména o rezervaci „Jazevčí“ u obce Javorník tvořenou lučním komplexem a solitérními stromy, řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů  a rezervaci „Háj“ u Louky. Pilířem jedinečného přírodního bohatství je úrodnost tohoto kraje, již od nepaměti se zde daří vinné révě  a dalším zemědělským plodinám.

Okolí Blatničky je krásné a bohaté, stejně jako jeho kroj. Když se roztočí, nabídne se vám pestrá paleta přírodních zajímavostí, památek, tradic, vinných sklepů i cyklotras. Návštěvníkům je k dispozici hustá síť značených tras pro pěší Klubu Českých Turistů, cyklotras i naučných stezek.  Sedněte na kolo nebo se  vydejte pěšky či lodí  krajem prolínajícím se folklorem, tradicí i historií do vinných sklepů, k Baťově kanálu, k léčivým pramenům, ... nebo se jen tak kochejte nádhernými výhledy do kraje.


BLATNIČKA

V Blatničce najdete kouzelná místa, která byste jinde marně hledali. Les a přilehlé louky Jasenové nad Blatničkou jsou jako stvořené pro procházky přírodou.  Lidé z Blatničky udržují staré zvyky, tradice, obnovují lidové kroje. Vzniklo zde muzeum lidových krojů Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel, které seznámí a provede návštěvníky historií krojů moravského Slovácka, připravovány jsou také tématické výstavy a konány semináře.
Přírodní rezervaci "Kobylí hlava" o výměře 1,63 ha tvoří zbytky teplomilných luk. V Blatničce se také nachází ojedinělá  přírodní památka „Borky“. V této lokalitě se nacházejí  doklady o vývoji naší planety staré přes 50 milionů let.
www.obecblatnicka.cz


BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

Obec Blatnice leží na úpatí Bílých Karpat, je proslulá svým vínem, které se zde, díky příznivým klimatickým a půdním podmínkám, začalo pěstovat již   ve 13. století. Má i vlastní značku vína, Blatnický Roháč, které se vyrábí se z Ryzlinku rýnského, Rulandského bílého a Sylvánského zeleného. Jako vůbec první moravské víno bylo oceněno zlatou medailí na výstavě vín roku 1896 v Paříži.  Vinaři v obci zpracovávají značnou část úrody hroznů tradičním způsobem ve vinných sklepech. V obci se nachází chráněná památková rezervace  „Pod Starýma horama“, kde v jedné ulici stojí několik desítek vinných búd. Blatnice je součástí strážnické vinařské oblasti. 
Písemně je doloženo, že v obci, ve viniční trati Plachty, vlastnil vinohrad Jan Ámos Komenský, který měl v Blatnici příbuzné.
Obec je také známým poutním místem.  Ke studánce na sv. Antonínku nedaleko kaple sv. Antonínka se váže několik pověstí o zázračném uzdravení.  Poutní tradice spolu s pestrou krásou slováckých krojů inspirovala např. malíře Jožu Úprku, který je autorem obrazu na hlavním oltáři v kostele sv. Ondřeje.
www.obecblatnice.cz


BAŤŮV  KANÁL

Baťův kanál je unikátní historická turistická vodní cesta vybudovaná v letech 1935–1938 v délce téměř 60  km. Nabízí v současné době spoustu možností plavby, vodní turistiky i cykloturistiky. Plavba lodí je skvělým zážitkem, ať už se necháte vést nebo řídíte loď  sami.
www.batacanal.cz


JAVORNÍK - FILIPOVO ÚDOLÍ

Filipovo údolí nabízí celoroční využití.  K Filipovskému údolí se  váže i velmi významná historie setkávání Čechů a Slováků - lidu, který (nejen) Bílé Karpaty nerozdělují, ale spojují. Oblast je skvěle uzpůsobena pro cykloturistiku.

CYKLOTRASY:

Trasa č. 1 Šumárnická stezka:
24 km středně náročná – kola trekking, MTB
Javorník-Velká nad Veličkou-Hrubá Vrbka-Malá Vrbka-Čertoryje-Strážnice a zpět. Po trase jsou rozmístěny informační panely o folklóru, kultuře obcí a přírodě.

Trasa č. 2 Kultura obcí:
23 km lehká trasa – kola silniční, trekking
Z Javorníku do Velké nad Veličkou, přes Lipov a Vrbky zpět do Velké n. Vel. a Javorník

Trasa č. 3 Lesní Háje na Hradisko:
19 km náročná trasa, stoupání, lesní cesty - kola trekking, MTB
Z Javorníku do Velké nad Veličkou na Suchov – Suchovské Mlýny – Nová Lhota – Javorník

Trasa č. 4 Východní hřebenová:
20 km náročná trasa, luční cesty stoupání - kola trekking, MTB
Z Velké nad Veličkou / 290 m n. m./ ke státní hranici, na Kobylu po cestě M.Kudeříkové, přes Výzkum podél Veličky na Lipov a po zelené tur. trase přes Hájovnu do Velké.

Trasa č. 5 Hřebenová do Nové Lhoty:
26 km lehká trasa - kola trekking, MTB
Z Javorníku okolo Machové na Filipovské údolí, po hranici do Nové Lhoty a přes Such. Mlýny a zpět do Javorníku.

Trasa č. 6  Filipovským údolím:
18 km lehká trasa - kola trekking, MTB
Filipovským údolím kolem Megovky polní cestou do Nové Lhoty a přes Such. Mlýny a zpět do Javorníku.

Trasa č. 7 Vinařská :
25 km lehká trasa – kola silniční, trekking
Z Javorníku / 385 m n. m./ přes. Such. Mlýny do Suchova/405 m n. m./, na Blatničku, Louku do Velké nad Veličkou a Javorník

Trasa č. 8 a Velká cesta na Javořinu:
47 km náročná trasa, luční cesty stoupání - kola trekking, MTB
Filipovským údolím kolem Megovky polní cestou do Nové Lhoty – Vápenky a po modré (úsek lesní cestou) na Javořinu, okolo Lesné a NPR Drahy do Němčí přes Slavkov a Boršice do Suchova přes Such. Mlýny a zpět do Javorníku.

Trasa č. 9 a Malá cesta na Javořinu:
39 km náročná trasa, luční cesty stoupání - kola trekking, MTB
Filipovským údolím kolem Megovky polní cestou do Nové Lhoty / 480 m n.m./– Vápenky a po modré (úsek lesní cestou) na Javořinu / 970 m n.m. / a zpět asfaltové cestě směr Kamená bouda do leva na Vápenky a zpět po modré do Javorníku.

www.javornik-ho.cz, http://www.treking.cz


SKIAREÁL FILIPOV

"Slovácký ledovec", tak se tady říká místnímu lyžařskému areálu. Nachází se v klidném prostředí za obcí Javorník. Areál je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lyžaře. Lyžuje se na dvou sjezdovkách, hlavní má délku 450 – 550 m s převýšením 85 m, dětská je dlouhá 80 m s převýšením 8 m. Obě jsou uměle zasněžovány, hlavní sjezdovka je osvětlovaná pro večerní lyžování. 

http://www.skifilipov.info


KUŽELOV - VĚTRNÝ MLÝN A MUZEUM

Je významnou technickou památkou holandského typu. Byl postaven roku 1842 jako obecní mlýn. V bývalém mlynářově domku a přilehlém chlévě a stodole je expozice horňáckého bydlení, zemědělských nástrojů a jiného pracovního náčiní z doby přelomu 19. a 20. století.
http://www.technicalmuseum.cz/vetrny-mlyn-v-kuzelove


STRÁŽNICE

Historické město je známé především jako dějiště proslulého folklorního festivalu. Nachází se zde Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (skanzen), jež  představuje lidovou architekturu významných mikroregionů. Venkovní i vnitřní expozice jsou zařízeny tak, aby věrohodně připomínaly způsob života našich předků.
http://www.straznice-mesto.cz/


REKREAČNÍ OBLAST LUČINA

Nachází se v nádherné, zalesněné chráněné krajinné oblasti na úpatí Bílých Karpat, v údolí pod kopcem Šumárník (398 m), 2 km nad obcí Tvarožná Lhota, která ji spravuje. V lokalitě Lučina je množství rekreačních chat, podnikových i soukromých zařízení. Nachází se zde nově zrekonstruována vodní nádrž Lučina určená ke koupání.

http://www.hodonin.cz


ROZHLEDNA TRAVIČNÁ

V katastru obce Tvarožná Lhota na vrcholu kopce Travičná byla otevřena první rozhledna na Hodonínsku, která nabízí z 35 m výšky úchvatný rozhled. Za jasného počasí je možno dohlédnout až k Alpským vrcholkům. V zázemí rozhledny je instalována výstava fauny a flóry CHKO Bílé Karpaty. Historické osídlení připomíná malý skanzen Salaš Travičná.
http://www.tvarozna-lhota.cz/rozhledna-travicna


VINNÉ SKLEPY PETROV - PLŽE

Vinné sklepy Plže se nacházejí v obecní části Petrov-Plže, na jihozápadním okraji chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Budování zdejšího vinařského areálu započalo již v 15. století; dnes je tu k vidění asi 80 bohatě zdobených sklepů, vytvářejících ulicovou zástavbu se dvěma návesními prostorami – v té horní se každé léto pořádají nejrůznější kulturní akce. Prostředí Petrova-Plží je vskutku impozantní a navozuje atmosféru Tolkienova Hobitína.
http://www.obec-petrov.cz


VESELÍ NAD MORAVOU  

Baťův kanál, který městem protéká, je v současnosti využíván jako turistická vodní cesta s možností výletní vyhlídkové plavby, půjčení lodě nebo pobytu na hausbótu. Plavební sezóna trvá obvykle od 1. května do 28. října. Charakteristickou stavbou města je renesanční zámek z konce 16. století, kolem něj se rozkládá anglický park.  Technickou památkou je dodnes fungující dvouturbínová vodní elektrárna s původním strojním zařízením z počátku 20. Století. 
Místní hvězdárna zajišťuje kromě prohlídek oblohy také promítání a přednášky.


HLUK

Uprostřed města se nachází goticko-renezanční tvrz zvaná Šárovcova. V Hluku najdete i koupaliště. Jsou zde dva bazény - jeden pro plavce a brouzdaliště pro děti. Oba bazény jsou vybaveny různými doplňky pro zpestření pobytu ve vodě, k dispozici je i dětský koutek.


OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Těžbou štěrku vzniklo v blízkosti obce přírodní koupaliště.  Rozsáhlá jezera, která zde vznikla těžbou štěrkopísku jsou právem nazývána „Slováckým mořem“ a v letních měsících jsou obležena tisíci plavci a rekreanty, kteří zde tráví krásné chvíle odpočinku.
 Obec je  známá sirnatými lázněmi, rozkládajícími se oblasti  rozsáhlého lesoparku, které léčí nemoci kožní a revmatické.


UHERSKÝ BROD  

Tato bývalá hraniční pevnost je dnes spojována hlavně se jménem nejslavnějšího rodáka tohoto kraje - Jana Amose Komenského, o němž se můžete dozvědět více ve zdejším Muzeu J. A. Komenského. Z památek městské památkové zóny stojí za pozornost kostel mistra Jana Husa, chrám Neposkvrněného početí Panny Marie a starobylá radnice se soškou Černého Janka na věžních hodinách. Ve městě se nachází moderní aquapark s celoročním provozem do večerních hodin.


 VLČNOV

Tuto nemalou vesnici, nazývanou perlou Slovácka proslavila tradiční Jízda králů , která se koná vždy poslední neděli v květnu na Letnice. „Král“ ve vlčnovském kroji projíždí vesnicí se svou družinou. Je tak činěno podle některých zdrojů na památku dne, kdy se zachránil král Matyáš Korvín, převlečen do ženského kroje a ujížděl ve stejném průvodu vesnicí. Obec je však  proslulá i krásou krojů i vinařstvím.
www.vlcnov.cz


SLOVÁCKÉ LETECKÉ MUZEUM V KUNOVICÍCH

sbírka několika desítek dopravních, sportovních i vojenských letounů podniku LET Kunovice a výzbroje vojenského letectva. S Leteckým muzeem Kunovice je spojena činnost Slováckého aeroklubu, který kromě pozorovacích letů motorovými i bezmotorovými letadly nabízí vyhlídkové lety horkovzdušným balónem, tandemové skoky padákem či možnost leteckých výcviků a paravýcviku.


UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Město se může pochlubit bohatou historií a mnoha památkami. Proslulé jsou odkryté pozůstatky velkomoravských staveb, ale za prohlídku stojí nepochybně také městská památková zóna. Hradiště je dějištěm řady zajímavých akcí, například Letní filmové školy nebo se zde každoročně konají Slovácké slavnosti vína. Ve městě se nachází nově vybudovaný aquapark. Najdete zde také proslulé Slovácké divadlo.


ARCHEOSKANZEN MODRÁ

Jednotlivé objekty archeoskanzenu Modrá byly postaveny na základě skutečných archeologických nálezů, pocházejících z významných lokalit středního Pomoraví. Tyto objekty pochází z období Velké Moravy.
http://www.archeoskanzen.cz/


VELEHRAD

Významné poutní místo České republiky, první cisterciácký klášter na Moravě založený roku 1205. Dominantu obce tvoří pětilodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie, dále zde naleznete podzemní katakomby a lapidárium, nad blízkou studánkou se nachází kaple Cyrilka. A mnoho dalších památek.


HRAD BUCHLOV

Jeden z nejmohutnějších královských hradů ze 13. století, památka rané gotiky. V historicky cenných interiérech jsou rozsáhlé přírodovědné a egyptologické sbírky, knihovna i galerie soudobého umění. Na hradě je vybudován kuriózní pokoj strašidel, v letních měsících jsou zde pořádána divadelní představení, noční prohlídky hradu a jiné netradiční aktivity.


ZÁMEK BUCHLOVICE

Stavba vrcholného baroka ve stylu italské vily s jedinečnými interiéry. Zámecká zahrada a park vznikaly současně se zámkem od počátku 18. století.


HODONÍN

K hlavním kulturním institucím města patří zdejší galerie výtvarných umění představující především práce slováckých umělců 20. století a Masarykovo muzeum. Atraktivní výletní cíl je hodonínská zoologická zahrada.


LUHAČOVICE

V Luhačovicích jsou čtvrté největší lázně v Česku a největší na Moravě. Léčí se zde především lidé s nemocemi dýchacího ústrojí, trávením a obezitou. Lázně vděčí za svůj věhlas především minerálním pramenům. V Luhačovicích vyvěrá 6 přírodních pramenů a desítky pramenů navrtaných. Nejznámějším a nejvýznamnějším pramenem Luhačovských lázní je pramen Vincentka. Do Luhačovic se dnes nejezdí jen za léčením, ale zdejší podmínky uspokojí lidi turisticky, sportovně i společensky. Pro turistiku jsou v Luhačovicích vytvořeny speciální okruhy po okolí s přírodní scenérii.


SLOVENSKO 

ČACHTICE

V tomto slovenském městě naleznete mnoho historických památek. Nejvíce návštěvníků láká zřícenina čachtického hradu z 1. poloviny 13. století, který proslavila zejména Alžběta Báthoryová (Čachtická paní), největší masová vražedkyně, jež připravila o život více než 600 dívek.


PIEŠŤANY

Lázně Piešťany se pyšní 200 letou tradicí lázeňské léčby. Za tu dobu zdejší unikátní termální voda a sirné léčivé bahno pomohlo statisícům pacientů a hostů od jejich nemocí a bolestí pohybového aparátu.  V současné době jsou Lázně Piešťany díky přírodním léčivým zdrojům, bohatému společenskému lázeňskému programu a krásnému přírodnímu prostředí vyhledáváným místem pro příjemnou relaxaci, kvalitní prevenci a účinnou lázeňskou léčbu.


VELKÁ JAVOŘINA 

Velká Javořina je hora v Bílých Karpatech na moravsko - slovenském pomezí. Se svými 970 m n. m. je zároveň nejvyšší horou tohoto pohoří. Vrcholem hory prochází hranice České republiky se Slovenskem, nachází se zde také vysílač. Z České republiky vede několik cyklotras a stezek z nichž nejznámější je naučná stezka Javořinská.


BECKOV

 


TRENČÍN

 

 

Další jiné zajimavosti najtede také na www.slovacko.cz, www.bilekarpaty.net.